περισσότερο

από πολλά,

λιγότερο από

ένα

Το CLOUDS δε σχεδιάζεται ως τεχνικό ή εξειδικευμένο σύστημα που θα εφαρμοστεί στο αστικό τοπίο, παρά ως πειραματικό – ανοιχτό αντικείμενο που αναδύεται από τα κάτω και διατηρεί μόνιμα την ιδιότητα του ως "πρωτότυπο". 

Με αυτό το τρόπο οι κοινωνικές και υλικές συνιστώσες κατά την εφαρμογή του αναδιαρθώνουν αμοιβαία η μία την άλλη.

OPEN SOURCE URBANISM

"το πρωτότυπο εξακολουθεί να επιτρέπει νέες επεκτάσεις του εαυτού του,

αλλά δεν αρκείται ποτέ στο να κλείσει"

ανοιχτός

σχεδιασμός

Όλες και όλοι μπορούν να δημιουργήσουν, να προσαρμόσουν ή να οικειοποιηθούν με μοναδικούς τρόπους το CLOUDS, ικανοποιώντας έτσι τις ατομικές και κοινοτικές τους ανάγκες. 

Σχεδιασμένο με μία DIY λογική, το σύστημα είναι εύκολο να κατασκευαστεί με συμβατικά εργαλεία, προσιτά υλικά και εξαρτήματα.

Τα σχέδια και οι οδηγίες για την αναπαραγωγή και προσαρμογή του συστήματος διανέμονται με την άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0

Τα αρχεία θα είναι σύντομα διαθέσιμα εδώ!

 

συμμετοχική ανάπτυξη

Μέσω της συμμετοχικής μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται, διερευνούνται τρόποι με τους οποίους ο ανοιχτός σχεδιασμός μπορεί να επηρεάσει τη δημιουργική δραστηριότητα και να αντιμετωπίσει καλύτερα ανάγκες και προτεραιότητες των τοπικών κοινοτήτων.

Το CLOUDS διασυνδέει όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες και άτομα σε ένα συνεργατικό κοινωνικό δίκτυο που εντείνει τις μεταξύ τους συμπράξεις, το διαμοιρασμό και τη διάδοση καλών πρακτικών.

participatory workshop berlin