σκοπός

Το CLOUDS δημιουργεί έναν χώρο συλλογικής ζύμωσης και ενεργεί ως παρέμβαση που επανεξετάζει την έννοια του δημόσιου χώρου.


Βασικός μας στόχος είναι η από κοινού δημιουργία και παροχή των κατάλληλων υποδομών για τη κινητοποίηση νέων ιδεών και δράσεων. Μία δέσμευση που θα ενισχύσει την ικανότητα των πολιτών για αυτοοργάνωση και την αίσθηση του ανήκειν στη πόλη.

Αναπτύσσοντας ένα ενεργό δίκτυο συνεργασίας, το CLOUDS θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ πρωτοβουλιών, κοινοτήτων και πολιτών, καθιστώντας τη κουλτούρα των Κοινών προσιτή σε όλους.

Το όραμά μας είναι να ανακτήσουμε και να αποκαταστήσουμε την ποιότητα ζωής στη πόλη, να προωθήσουμε την αλληλεγγύη και τον ανοιχτό διάλογο.

 

Ελπίζουμε το CLOUDS να αποτελέσει ένα βήμα παραπέρα για τη δημιουργία μόνιμων κέντρων άσκησης επίμονων πρακτικών πολιτικής, κοινωνικής και καλλιτεχνικής ελευθερίας στο αστικό τοπίο.

ομάδα

Το CLOUDS βρίσκεται στην Αθήνα και αναπτύσσεται από τη δημιουργική ομάδα LUDD μαζί με μια κοινότητα πρωτοβουλιών και οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε τομείς του σύγχρονου πεδίου των Κοινών.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019, ως πιλοτικό έργο του προγράμματος START - Create Cultural Change.

Ένα πρόγραμμα του Robert Bosch Stiftung, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Goethe-Institut Thessaloniki και την Ομοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων και υποστηρίζεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

ludd makerspace logo
 

κοινότητα

p2plab peer to peer lab
goethe institut athen commons
ap'ousia απ'ουσία συνεταιριστική ομάδα εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας
commonspace urban planning
laboratory for the urban commons
twixt lab
cultopia cultural management