η κουλτούρα

των κοινών

στο αστικό τοπίο

To CLOUDS είναι ένα πολυμορφικό, αρθρωτό σύστημα, ανοιχτής αρχιτεκτονικής για την κατασκευή pop-up δομών που μπορούν να υποστηρίξουν κοινωνικές και πολιτιστικές δράσεις, όπως κοινοτικές συναντήσεις, εκθέσεις, προβολές, εργαστήρια, παραστάσεις, φεστιβάλ κ.α.

Το δίκτυο του CLOUDS υποστηρίζει τοπικές κοινότητες, ανεξάρτητες πρωτοβουλίες κατοίκων, άτυπες ομάδες πολιτών, εγχειρήματα και οργανισμούς, επεκτείνοντας τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους και κατά συνέπεια το πεδίο δράσης και τη σφαίρα επιρροής τους.

μεταλλαξιμότητα

Το σύστημα αποτελείται από μονάδες που αναπτύσσονται στη βάση ενός σχεδιαστικού κάναβου.

Οι μονάδες συναρμολογούνται και διατάσσονται στο χώρο συνδεόμενες μεταξύ τους με απλούς τρόπους.

 

οντότητες

Οι διατάξεις που δημιουργούνται, παρέχουν πολλαπλούς συνδυασμούς που οδηγούν σε λειτουργικές φόρμες όπως κιόσκια, εκθεσιακά σταντ, πάγκους, βιβλιοθήκες, καθιστικά, πίνακες, σκηνές και παιχνίδια.

Οι επιλογές κυμαίνονται από τη χρήση δοκιμασμένων διατάξεων έως την κατασκευή εξατομικευμένων δομών, προσαρμοσμένων στο περιβάλλον φιλοξενίας τους και τις ανάγκες ή δραστηριότητες των κοινοτήτων στις οποίες απευθύνονται.

λειτουργικότητα

& υλικότητα

Πρόσθετα εργαλεία ή επιφάνειες σε διαφορετικά μεγέθη και υλικά μπορούν να προσαρτηθούν στις μονάδες του CLOUDS, αλλάζοντας έτσι τις λειτουργικές και αισθητικές ιδιότητες της εγκατάστασης.

Ως αντικείμενο ανοιχτού σχεδιασμού, το CLOUDS είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο.

Χρήστες και δημιουργοί έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα υλικά της επιλογής τους από τους τοπικούς προμηθευτές ή και να αναπτύξουν τα δικά τους εργαλεία, επεκτείνοντας τις λειτουργικές δυνατότητες του συστήματος.

  • Facebook
  • Instagram

Εγγραφείτε στο newsletter μας